<< Vasa centralsjukhus  I  Vaasan keskussairaala

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä 1.2.2009

1. Rekisterinpitäjä

Vaasan Keskussairaala
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

Puhelin
(06) 323 1111

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Nimi
Kristian Toivainen
Anu Korpilahti

Puhelin
(06) 323 1723

3. Rekisterin nimi

Ekstranet käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään henkilön suostumuksella Ekstranet-palvelun käyttäjän tunnistamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Eksranet käyttäjärekisteriin kerätään perustietoja, kuten: rekisteröitymispäivämäärä, sukunimi, etunimi, työpaikka ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Ekstranet käyttäjärekisteriin käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoon rekisteröityessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ekstranet-palvelun käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Vaasan keskussairaala noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.